Máy bơm tuần hoàn nước nóng dòng LRP

Lĩnh vực ứng dụng: Tăng áp gia dụng, tăng áp thái dương năng, hỗ trợ công gnhieepj, hệ thống tập trung cung cấp nhiệt và hệ thống tuần hoàn cung cấp nước nóng khu vực, tuần hoàn nước nóng trong hệ thống cung ứng nước nóng gia dụng ( Nhiệt độ nước 2°C – 110°C )

Gọi lại cho tôi Đăng ký đại lý

Lưu lượng: 1.38 ~ 3.96m³/h 

Cột áp cao nhất: 2.5 ~ 20m
Công suất: 0.04 ~ 0.75kW

Lĩnh vực ứng dụng: Tăng áp gia dụng, tăng áp thái dương năng, hỗ trợ công gnhieepj, hệ thống tập trung cung cấp nhiệt và hệ thống tuần hoàn cung cấp nước nóng khu vực, tuần hoàn nước nóng trong hệ thống cung ứng nước nóng gia dụng ( Nhiệt độ nước 2°C – 110°C )

Rate this post