Máy bơm nước thải trục ngang dòng W

Lĩnh vực ứng dụng: Công trình đô thị, tưới tiêu nông nghiệp, bệnh viện, cấp thoát nước trong tòa nhà, khách sạn

Gọi lại cho tôi Đăng ký đại lý

Lưu lượng: 100 ~ 11000m³/h 

Cột áp: 4 ~ 40m
Đường kính: 100 ~ 800mm
Lĩnh vực ứng dụng: Công trình đô thị, tưới tiêu nông nghiệp, bệnh viện, cấp thoát nước trong tòa nhà, khách sạn

Rate this post