Máy bơm ly tâm đơn cấp inox dòng XMS /AMS

Lĩnh vực ứng dụng: Hệ thống tưới tiêu nông nghệp, xử lý nước, vận chuyển tuần hoàn nước, hệ thống tăng áp nước sạch

Gọi lại cho tôi Đăng ký đại lý

Lưu lượng:  31.2m³/h 

Cột áp cao nhất: 30.4m
Công suất: 0.37 ~ 2.2kW
Lĩnh vực ứng dụng: Hệ thống tưới tiêu nông nghệp, xử lý nước, vận chuyển tuần hoàn nước, hệ thống tăng áp nước sạch

Rate this post